De vuursteen

Blog > Coaching > De vuursteen

‘DE VUURSTEEN’ – Een verhaal uit de (coach)praktijk

Terwijl de tranen over zijn wangen lopen, vertelt hij me dat hij niet weet wie hij is. Hoe hij altijd meestroomde in het gezin van vroeger. Dat hij zich tot op de dag van vandaag schikt in wat anderen van hem verwachten. Hoe hij niet betrokken wordt in de besluitvorming en de organisatie van een verjaardag omdat “ze er van uitgaan dat ik toch wel meedoe”.

Maar, zegt hij, ik heb een daad gesteld. Ik heb geweigerd om naar de verjaardag te gaan. Ik ben thuis gebleven. En ik heb geschreeuwd. In mijn huis. Tegen de muren. De schreeuw kwam er moeilijk uit, maar ik heb het gedaan!

Ik voel in al mijn vezels zijn verdriet. Het vocht achter mijn eigen ogen. Ik veeg met mijn hand mijn ogen droog en we kijken elkaar recht aan.
Hij zegt door zijn tranen heen: ‘Ik heb me nog niet eerder zo vrij gevoeld. Ik voelde vuur, diep in mij, dat oplaaide. Er zit zo ontzettend veel vuur in mij!’

Ik zeg: ‘Jongen, wat mooi. Wat goed! Je hebt je boosheid niet opgepropt en onderdrukt. Je hebt er naar geluisterd. En het geuit. Je hebt voor jezelf gekozen.’
Hij knikt.

Ik sta op, loop naar mijn telefoon, tik Spotify aan. En ik zeg: ‘Weet je, er ligt een steen in de stroom! Een vuursteen. Door jou daar gelegd. En nu loopt de stroom van het leven anders!’

En we luisteren samen.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1gEF2b3x8pg[/embedyt]

Dit verhaal berust op levensechte ervaring en past bij het enneagramtype 9, ‘De Vredestichter’. Een type dat zichzelf kan laten opgaan in de groep omwille van de vrede en de harmonie. Vanuit het idee: ‘Ik voel me goed als de groep om me heen zich goed voelt’ of ‘Ik ben pas iemand als ik er(gens) ben’ in plaats van ‘Ik ben die ik ben’ of om de godsnaam naar onze tijd te vertalen: ‘Ik ben mezelf’.
Het past bij het egopatroon van de Negen. Er daar heeft hij bevrijd van te worden.

Er is geen vrede zonder conflicten.
Er is geen vrede zonder conflict met jezelf aan te gaan.
Er is geen vrede zonder zorg voor jezelf.
Er is geen vrede zonder daadkracht.
Er is geen vrede zonder vuur.

Want liefde – voor God, je medemens en jezelf – is als een onuitblusbaar vuur.
Of zoals dé wereldleider ooit zei: ‘Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen. Ik ben gekomen om een vuur te ontsteken. En wat zou ik willen dat het al brandde.’
Wat prachtig om dit proces te mogen begeleiden. En wat leerzaam ook voor de (enneagramtype9)energie in mij, hoewel ik meer vanuit een ander type denk en leef, met specifieke egopatronen.

Meer weten?
Zelf begeleiding of een ander paar ogen nodig?
Kijk op mijn coachingspagina en leg een waar-achtig, authentiek fundament onder je leven! Laat jezelf bevrijden!

David Heek
Auteur David Heek
David Heek (39) is een creatieve lifecoach, theoloog en spreker. Als spreker en theoloog kun je hem boeken voor kerk- en trouwdiensten. Als lifecoach helpt hij cliënten aan kennis over hun KernTalenten- en/of hun enneagramprofiel. daaraan verbindt hij naar wens joods-christelijke verhalen en levenswijsheid. Tot slot geeft hij theatercolleges waarin hij de bijbel buiten de kerkmuren om naar vandaag brengt (www.theaterdominee.nl).
Gerelateerde blogs
Lees alle reacties

    Geef een reactie

    Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *