Groei naar een doorleefde en doordachte mensvisie, wereldvisie & levensvisie

" Ken jezelf, en je maakt kennis met de bron van alles. "

Een doorleefde en doordachte mensvisie

Mens, waar ben je? Misschien ken je de vraag aller oervragen. Waar sta je op dit moment in je leven? Wil je daar zijn? Waar ga je heen?

Mens, wie ben je? Door welke lens bekijk jij het leven, en hoe houd je die lens helder schoon? Wat maakt dat je je soms zomaar anders voordoet dan wie je werkelijk bent, of zou willen zijn?

Mens, wat zoek je? Leefjijwijzer.nl zoekt naar duurzame levenswijsheden om mensen-uit-één-stuk te worden. Welke kennis helpt daarbij?

" Wie de goede en slechte machten op het wereldtoneel leert kennen, kan zijn eigen rol erop spelen. "

Een doorleefde en doordachte wereldvisie

Welke uitdagingen liggen er in deze eeuw op ons pad? Aan welke gevaren en risico's stellen we ons bloot? Hoe voorkomen we dat we van de dagelijkse nieuwsberichten slachtofferig, cynisch, wanhopig, gevoelloos, egoïstisch, immoreel, onverschillig of liefdeloos worden?

Leefjijwijzer.nl probeert een zo mooi en eerlijk mogelijk wereldbeeld te beschrijven. Werkelijk mooi en werkelijk rauw.

Hoe ziet een ideale wereld eruit? En wat gebeurt er als je doet alsof je nu al in die wereld leeft?

" De gratis dingen om ons heen blijven het waardevolst. "

Een doorleefde en doordachte levensvisie

Prestatiedruk, werkdruk, relatiedruk, de drukte in je hoofd of de druk om alle ballen in de lucht te houden, wie kent het niet? Lastig, maar we ervaren zo wel dat het leven niet controleerbaar en maakbaar is. Eerder kwetsbaar en moeiten en lijden waard.

Welke waarden bepalen jouw levensvisie? Leefjijwijzer.nl kijkt nieuwsgierig om zich heen, graaft schatten op uit uit de joods-christelijke traditie, en onderzoekt wat die oude verhalen en wijsheden ons nu te zeggen hebben.

HET LEEFJIJWIJZER-LOGO…

…is geïnspireerd op een oerverhaal.

Je ziet de twee centrale bomen uit de bijbelse oertuin. Dat paradijs kun je zien als de wereld in het klein. De twee bomen voeden de wereld met het broodnodige: Leven en Wijsheid. Wijsheid is de toepassing van doordachte en doorleefde kennis.

Tussen de bomen staat een androgyn persoon. Niet mannelijk, niet vrouwelijk. Die adamspersoon staat symbool voor de mens(heid), voor ons, voor iedereen.

De persoon en bomen zijn geaard in het mysterie. Werkbare omschrijvingen van dat mysterie zijn ‘god’, ‘de/het allerhoogste’, ‘het alomvattende’, ‘de aanwezige’ of ‘de bron’. Of kies jij liever voor een andere omschrijving?

Een verstandig mens zoekt naar kennis.
Een wijs mens is gespitst op inzicht.
Salomo(n)
Begeleiding
Loop je rond met vragen over jezelf, geloven of God? Loop je er misschien zelfs in vast? En zoek je naar een begeleider?
Spreekbeurten
Zoek je relevante en eigentijdse preken, meditaties, overdenkingen of (t)rouwtoespraken?
Theaterdominee
Leren leven is een kunst op zich. En voor kunst bestaat het theater. En het theater heeft een theaterdominee.

Aan de hand van oude en nieuwe joods-christelijke verhalen en levenswijsheden geeft David Heek een verfrissende blik op onszelf, de wereld, en het leven. Daarnaast gaat hij theatraal op zoek naar zo eerlijk mogelijke ideeën en beelden van God, die volgens hem óf niet dood is óf uit de as kan herrijzen.
Lees meer op theaterdominee.nl!

Enneagramdominee
Jezelf en anderen leren kennen, wat kan je daarbij helpen? Het Enneagram is een spiegel waarin je je gegarandeerd herkent.

De Enneagramdominee gaat verder dan de gemiddelde Enneagramtraining. Een model is namelijk maar een model. Aan de hand van joods-christelijke verhalen en wijsheden word je geholpen om jezelf ook van het model te kunnen bevrijden. Kortom, een mensvisie-plus! Want de Enneagramdominee gelooft in deze som: Enneagram + Theologie = Zelfkennis!

Direct contact met Leefjijwijzer.nl!