Gaan deze vragen over jou?

Zit je de laatste tijd niet lekker in je vel? Loop je vast met jezelf en kun je wel wat hulp gebruiken? Ben je gestresst en zit je voor je gevoel tegen overspanning of een burnout aan? Of ben je daarin beland en wil je begrepen, begeleid en geholpen worden?

Voel jij je anders dan anderen? Denk je anders – dieper, gelaagder en complexer – over jezelf, de wereld of je geloof? Loop je daarin tegen muren op en heb je je daar nu wel genoeg aan bezeerd? Denk je dat je (hoog- of creatief)begaafd bent?

Wil je een eerlijke en stevige blik op je werk werpen? Voel je je opgejaagd, overwerkt, tegen bore- of burnout aan, of ben je daarin beland? Hoor je een stem in je die zegt: Eigenlijk wil ik wat anders, maar ik weet niet wat, of ik durf het niet aan?

Lopen jullie in je relatie tegen dezelfde negatieve patronen aan? Hecht je waarde aan jullie relatie en wil je daarin investeren? Hebben jullie behoefte aan een betrokken en geestelijke blik van buitenaf?

Neem de tijd en neem de aandacht. Zorg voor jezelf, voor je werk, voor je relatie met elkaar, en met de bron van je leven!

Coronabeleid
De coronamaatregelen (laatste update: 2 februari 2021) laten ruimte om cliënten één op één en op gepaste afstand te ontmoeten, zowel in de coachpraktijk als in wandelcoaching. Leefjijwijzer laat je hier weten weten wanneer ontmoetingen onverhoopt niet meer mogelijk zijn.
Wil je liever online worden gecoacht, dan is dit mogelijk!

MIJN VERHAAL & DRIVE

Ik ben David Heek, 39 jaar, getrouwd met Margreet en samen hebben we 3 kinderen.

Waarom ik coach ben geworden? Ik vertel je graag hoe het begon. Met een crisis, in 2017, 31 mei om precies te zijn…

Lees verder
Ik zit alleen in de auto op weg naar een fotoreportage wanneer ik tintelingen in mijn linkerhand en -arm voel. Niet veel later voel ik druk op mijn borst, raak ik benauwd, en vervolgens in paniek. Om lucht te krijgen doe ik het raampje van mijn auto open. Met mijn Google-kennis denk ik dat ik doodga, een hartaanval krijg. Want ik krijg toch precies die symptomen? Ik word doodsbang, en – vreemd – ik word ook boos. Woedend zelfs. Op God vooral. Ik wil niet dood. Absoluut niet, en ik laat dat de Allerhoogste goed weten ook. Ik schreeuw mijn verwensingen naar de hemel uit. Ik eis redding uit deze situatie! Met gevaar voor eigen leven rijd ik vervolgens schuin over een kruising met verkeerslichten, parkeer, en bel na eerst 0611 en daarna 911 ingetoetst te hebben, met het huidige alarmnummer een ambulance.

Die arriveert snel, vijf minuten later. De ambulancebroeder maakt een hartfilmpje. Niks te zien. Hij kijkt me aan. ‘Meneer, bent u de laatste tijd gestresst?’ Ik knik en begin te huilen. Hij adviseert: ‘Ga naar huis en neem rust’. Ik knik. Maar ik ga niet naar huis. Ik maak een theaterdominee-foto (deze). Daarna ga ik naar huis, en neem ik rust. Gedwongen.

In een bijna bore- en sinds die dag in mei totale burnout ben ik twee jaar lang stilgezet bij mezelf. In die tijd ontdek ik dat ik een jongen ben die, onbewust, veel verborg achter de brede glimlach en de graag gespeelde vrolijkheid.

Het masker van ‘de vrome, vrolijke jongen’ – zonder méér, zonder verinnerlijking – moest af. Dat voelde heel erg naakt. Onzeker. Eenzaam ook. Het deed pijn om helemaal uitgeschakeld te zijn. Het voelde als een afgrond waar ik alleen was. En waar ik alleen moest leren te zijn. Met mezelf. Ik voelde me als een Elia die zich bij de Horeb moet herpakken in twee jaar stilte (2 Koningen 19). Herbronnen noem ik dat nu.

Ik geloof het tijdens die mentale rotziekte niet, maar gelukkig heeft elke afgrond een bodem. En langzaam krabbel ik op, uit de put omhoog. In die tijd ontstaan de drijfveren van Leefjijwijzer: coachen, inspireren en spelen.

Het verlangen om coach & begeleider te zijn wordt gevoed tijdens mijn Coach en Counselor-opleiding bij Corael Opleidingen in De Bilt. Via Transactionele Analyse (TA) maar vooral via het Enneagram dat ik me autodidactisch ook al eigen had gemaakt, leer ik mezelf nog beter kennen en begrijpen. Ik ontdek hoe ik mijn eigen ego door mijn leven heen heb opgebouwd. Ook kom ik te weten hoe ik mijzelf heb beschermd om te overleven. Automatisch en onbewust, vanuit gezonde en ongezonde motivaties. Ook verdiep ik hierdoor mijn opgedane theologische kennis. Ik leer de bijbel anders te lezen en toe te passen. Concreter. Aardser. Werkelijker.

De combinatie tussen vooral het Enneagram én mijn geloof werkt helend. Ik krijg inzicht in mijn geestelijke en spirituele groeipad: innerlijk werk. Ik ontdek tot aan vandaag steeds meer hoe God “werkt”. De Bron van Alles beheer(s)t het innerlijke werk. God werkt op mij in én ik werk met hem samen. Hij is mijn inwerker, ik zijn medewerker. Het is mijn visie op persoonlijk leiderschap. Ik raak bekend met de gevoelens die God zelf ook heeft. Van diepe spijt, ziedende woede, angst, verdriet en blijdschap-van-bovenaf-en-binnenuit (en-thous-iasme: de wonderlijke wisselwerking van in-God-zijn en de ervaring dat God-in-mij is). Jezus, de godsman die zich zelfs Gods zoon noemt, trok zich regelmatig terug en deed aan innerlijk werk, door gebed en meditatie. Hij is mijn moeilijkste – want wat een diepgaand niveau! – maar ook beste inspiratiebron.

God werkt. Zeker, het is ook pijnlijk want het innerlijke proces haalt regelmatig oude wonden en littekens bij me open. Het kruis van Golgota is niet alleen een symbool, maar zeker ook een werkelijkheid die we allemaal min of meer ervaren. God is bij dit proces betrokken. Nabij. Hij werkt diep in en door mij heen. Met liefde, geduld en compassie, maar ook door mij te laten werken: gedisciplineerd, serieus, inhoudend en uithoudend, en gelukkig: ook met humor en zelfspot, misschien wel de mooiste vorm van ‘nederig van hart’ zijn.

Daarom ben ik coach en geestelijk begeleider. In de relatie met anderen gebeurt het. Innerlijk werk bij mezelf wordt gevoed door het innerlijk werk bij anderen, en andersom. Zelfliefde wordt gevoed door wederzijdse liefde en basic-trust: ik ben oké, jij bent oké.

Ik wil andere mensen die vastlopen in hun leven (persoonlijk, werkgerelateerd of in het geloofsleven) heel graag bijstaan, aanhoren, begeleiden en verder helpen. Ik geloof dat ik in mijn werk als coach mag mééwerken met God, de Enthousiaste Bron van ons leven uit wie wij voortkomen, door wie wij leven en naar wie wij terugkeren.

Ik heb dat moeten leren. Via harde, werkelijke en broodnodige levenslessen. De burnout bracht mij zwaar in de put, maar het levert me uiteindelijk een ander, dieper en nog altijd positief ingesteld leven op. Ik ben voor het eerst in mijn leven positief gedesintegreerd (Theorie van Positieve Desintegratie van Dabrowski). En ik geloof dat deze positieve desintegratie diepe bijbelse overeenstemming vindt. Laat God het kwaad niet meewerken ten goede? Brengt het kruis niet verrassend en geheimzinnig de heling voor de wereld? Volgt na elk lijden niet uiteindelijk, vroeg of laat, een opstanding (vallen en opstaan)?

Misschien kom ik jou wel tegen. Weet dan dit: mijn geloofsovertuiging hoef je niet te delen en is geen voorwaarde om mij te ontmoeten. Het christelijke geloof is voor mij geen systeem. Het geloof werkt primair spiegelend voor me. En juist in het wérkelijke contact tussen ons zal blijken of mijn overtuiging zich waarmaakt – óf dat ik juist weer iets nieuws van jou krijg te leren. Ach, het zal wel een op-elkaar-inwerken en met-elkaar-meewerken zijn, denk je niet?

Vrede en alle goeds voor jou. En voel je welkom bij ‘Leefjijwijzer’ voor coaching en inspiratie!

David

Wat Leefjijwijzer jou aanbiedt
– Onderzoek en ontdek je echte zelf: wie ben ik? Wat wil ik?
– Ga het contact aan met hopeloze gevoelens, waardeloosheid, lusteloosheid, stress, gebrek aan zelfzorg, behoefte aan zingeving.
– Check of je studierichting of je beroep echt bij jou past. Klopt de stap die je wilt maken bij jouw karakter, kernkwaliteiten en verlangens?
– Geef je relatie een boost of kom uit het slop. Investeer in elkaar, en groei in kennis en liefde.
– Doe een selfscan en ontdek hoe jij hebt aangeleerd naar jezelf en anderen te kijken.
– Vind rust in aandacht, liefde en begeleiding voor jezelf tijdens je bore- of burnout.
– Omarm je begaafdheid. Voel jij je anders? Denk jij complexer? Loop je altijd voor de muziek uit, en daarom vast op mensen om je heen?
Kom in gesprek over verveling in je geloof of in de kerk. Blijf niet in frustratie hangen, en leer God én  jezelf anders en dieper kennen.
– Leer omgaan met je complexe denken en voelen, en onderzoek je (hoog)begaafdheid en hyperprikkelbaarheden of intensiteiten vanuit de ‘Theorie van Positieve Desintegratie’ (TPD) van Kazimierz Dabrowski.

Theologische Universiteit

Uitgangspunten en Werkwijze (coaching)

DE 5 UITGANGSPUNTEN

1. VOOR IEDEREEN
Ik begeleid cliënten professioneel en vanuit een positieve, joods-christelijke visie. Dat houdt in dat ik voor iedereen opensta en iedereen zie als een unieke en persoonlijke weerspiegeling van God. Als je niet kerkelijk bent of jezelf niet gelovig noemt, ben je dus ook van harte welkom. Want ‘ik ben oké, en jij bent oké’. Kortom: weet je altijd welkom!

Lees de andere 4 uitgangspunten

2. POSITIEF MENSBEELD
Ik ga uit van een positief en eerlijk mensbeeld. We zijn allemaal geliefd en gewild en het is goed dat we er zijn. Zelfs als we dat misschien niet op deze manier ervaren. We komen als onbeschreven bladeren ter wereld (al is er in de baarmoeder al het nodige met ons gebeurd), en zelfs de zuurste tang ontdooit bij het zien van een baby. Gaandeweg ons leven ontdekken we onszelf: onze verleidingen, wat we liever uit de weg gaan, en hoe we ons ‘eigen ik’ onbewust beschermen en verdedigen, met alle opgelopen pijn, teleurstellingen en verwondingen. Achter dat constant beschermde ego ligt ons ‘echte ik’ dat we kunnen omarmen en wijs leren uitleven, en waarvan ik geloof dat het beter en liefdevoller gekend wordt dan wij onszelf ooit kennen.

3. BASIC TRUST (BASIS-VERTROUWEN)
Een coachingsrelatie kan alleen werken wanneer er sprake is van wederzijds vertrouwen. In de basis moet dit vertrouwen er zijn, want juist dan kan er worden verkend, geschuurd, geconfronteerd en opgebouwd. Vanuit basisvertrouwen zal er altijd ruimte zijn om elkaar aanvaardend te begrijpen, te accepteren en oordeelvrij met elkaar aan de slag te gaan. Eventuele miscommunicatie of onbegrip kan aan de hand van dit basisvertrouwen worden hersteld. In het intakegesprek komt dit altijd ter sprake.

4. ECHTE EN EERLIJKE ONTMOETING
​Ik spiegel terug wat ik je zie doen, en wat ik je hoor zeggen. Ik luister zorgvuldig en zonder oordeel naar je en geef je terug wat ik denk en voel. Soms werk ik via een methode (enneagram en/of transactionele analyse), maar altijd op gevoel van mens tot mens, en in verbinding met jouw levensverhaal en je huidige levensgevoel. Ik stem mij af op jouw behoeften en kijk daar waar het niet stroomt. Ik wil je echt ontmoeten en jij ontmoet ook mij echt. Ik draai niet om de hete brij heen. Er zal gelachen worden en soms gehuild, maar altijd werken we naar jouw doel en verlangen toe. De weg naar jouw roeping en naar jou ware zelf neem ik volop serieus.

5. DUIDELIJKHEID OVER VERWACHTINGEN
Ik werk met een behandelingsovereenkomst waarin staat wat je van mij kan verwachten en wat ik van jou verwacht. Dat schept duidelijkheid zodat we ons helemaal kunnen focussen op jouw proces.

DE WERKWIJZE (IN 3 STAPPEN)

1. AANMELDING
Je kunt je bij Leefjijwijzer aanmelden via de contactpagina, via mail, telefoon en facebook. Ik coach een-op-een. Heb je vragen of twijfel je? Bel me gewoon, dat werkt fijn: 0652134511.

Lees de andere 2 stappen

2. INTAKE
We ontmoeten elkaar. Dat kan zowel (beeld)bellend als in real life. Zowel een telefonische intake als een kennismakingsgesprek van ongeveer 30 minuten is kostenvrij. In de intake voelen we allebei aan of er voldoende basisvertrouwen is (zie Uitgangsspunt3 hiernaast) om de coachrelatie verder met elkaar aan te gaan. Wil je een kennismaking plus sessie ineen (tussen 1 en 1,5 uur), dan geldt hiervoor het gebruikelijke tarief.

3. AAN DE SLAG
Samen gaan we jouw hulpvraag formuleren, die insteekt bij de drie gebieden waarin ik coach: jouw eigen ontwikkeling, je werk en/of je relatie(s). Ik luister aandachtig en vertel wat ik voor jou kan betekenen. Dit doen we in mijn coachpraktijk in Bunschoten (Haarbrug 4f). Het is ook mogelijk om een wandeling in de buitenlucht te maken, in de buurt van de praktijk of op een andere locatie. Na een aantal sessies evalueren we hoe het gesteld is met de vordering, waar je in het proces bent en wat er nog nodig is. Een traject ligt gemiddeld tussen de 3 en 10 sessies.

Pakketten en Tarieven 2021

Je hebt bij Leefjijwijzer de keuze uit meerdere pakketten.

Mijn uurtarief is €80,-. Voor beter contact én resultaat werk ik graag langer dan een uur met een cliënt, gemiddeld tussen de 75 en 90 minuten.

Onderstaande tarieven zijn voor particulieren inclusief 21% BTW en exclusief eventuele reiskosten. Bij een zakelijk traject is de BTW exclusief en aftrekbaar. De intake gebeurt telefonisch en is bij alle pakketten vrij van tarief (duur: ong. 30 min).

Tarieven zijn inclusief voorbereiding, bijwerken van het dossier, doordenken en schrijven van de SelfScan-analyse, en tussentijds contact via app en/of mail.

Individuele sessie
110
- Onderzoek en bespreek de hulpvraag waar jij mee zit.
- Een (wandel)sessie duurt gemiddeld tussen de 75 en 90 minuten.
- Een eventueel traject duurt gemiddeld tussen de 3 en 7 gesprekken.
Relatiecoaching
130
- Onderzoek en bespreek jullie hulpvraag.
- Een sessie duurt gemiddeld tussen de 75 en 90 minuten.
- Een eventueel traject duurt gemiddeld tussen de 3 en 7 gesprekken.
Selfscan Basis
297
Krijg in een dagdeel inzicht in jezelf.

- Intake
- De SelfScan
- Analyse & Inspiratie
- Vervolgstappen in ontwikkeling

Binnen 14 dagen na de SelfScan krijg je via mail de Analyse opgestuurd (Standaard Format).

Selfscan Plus
547
Verdiep je zelfkennis.

- Doe de Selfscan.
- Ervaar en bespreek de uitkomsten van de Selfscan die je opdoet op je werk en/of in je privéleven.
- Verdiep de Selfscan-Basis door de verbinding van je Basistype met de andere typen in jezelf (trityping: hart, hoofd, buik).
- Duur: 3 sessies, inclusief eerste dagdeel met Selfscan.
- Heb je behoefte aan meer sessies? Dat is uiteraard bespreekbaar.

Binnen 14 dagen na afloop van de derde ontmoeting ontvang je via de mail de Analyse (Persoonlijk Format). Hier kun je je hele verdere leven op terugvallen.

De jaarreis
997
- Trek een jaar met David op om je leven en werk te bespreken en te laten spiegelen.
- Ervaar de helende verbinding tussen God, jezelf en je werk/relaties.
- Frequentie: maandelijks (12 x per jaar, data in overleg).
- In en na de eerste ontmoeting voel je aan en laat je weten of je de jaarreis met David wilt maken. Na deze ontmoeting treedt het pakkettarief in werking.
- Een (wandel)sessie duurt gemiddeld tussen de 75 en 90 minuten.
- Incl. een gratis Selfscan t.w.v. 297 euro.

GEDEELDE ERVARINGEN

Een aantal cliënten deelt hieronder hun ervaringen met de coaching en cursussen.

VERGOEDINGEN

De kosten voor coaching worden meestal niet vergoed door de zorgverzekering, maar contact leggen met je zorgverzekeraar is altijd de moeite waard. Vanuit een aanvullende verzekering zijn er verzekeraars die de coachkosten wel (gedeeltelijk) vergoeden.

Coaching kan geheel of gedeeltelijk wel op andere manieren worden vergoed:

– Via de kerkgemeenschap:
Binnen uw kerkelijke gemeenschap is er vaak budget voor pastorale begeleidingstrajecten waarbij christelijke counseling uitkomst biedt. Ook voor relatie coaching/counseling.

– Via belastingaftrek:
Als eerder vermeld zijn scholingskosten (inclusief de btw) af te trekken. Voorwaarde is daarbij wel dat de kosten in functie zijn van het verkrijgen van een nieuwe baan, of orientatie daarop. Bijna alle kosten voor loopbaanbegeleiding zijn aftrekbaar. Je dient wel meer dan €250 te besteden om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen. Mocht je de kosten aftrekbaar willen maken, is het wijs om even contact op te nemen met de Belastingdienst.

– Via de werkgever:
Als je een werkgever hebt dan heeft deze veelal een ontwikkelbudget beschikbaar voor personeelsontwikkeling. Als werknemer kun je aanspraak hierop maken en dit besteden aan coaching, training of opleiding. Vraag je werkgever of deze wil investeren in jouw groei en ontwikkeling.

– Zakelijke vergoeding:
Voor ondernemers geldt dat coaching aftrekbaar is voor de inkomsten-, vennootschap- en omzetbelasting.

Beperkte middelen?


Beschik je over een beperkt budget en wil je wèl een traject volgen? Neem ook dan contact met mij op. Samen komen we eruit. Vul het contactformulier in of bel: 0652134511.

 

Zakelijke cliënten


Voor zakelijke coaching en training geldt een ander tarief. Neem voor meer informatie contact op om zaken door te spreken. Vul het contactformulier in of bel: 0652134511.

 

Afspraak afzeggen


Het is uiteraard mogelijk om een afspraak af te zeggen. We spreken af dat dit uiterlijk 24 uur van tevoren gebeurt. Bij niet tijdig afzeggen wordt de sessie in rekening gebracht.

 

HET LEEFJIJWIJZER-LOGO…

…is geïnspireerd op een oerverhaal.

Je ziet de twee centrale bomen uit de Genesis-oertuin. Dat paradijs kun je zien als de wereld in het klein. De bomen staan symbool voor ons grootste verlangen (Leven) en onze broodnodige voeding (Wijsheid). Leef jij wijzer!

Lees verder
Tussen de bomen staat een androgyn persoon. Niet mannelijk, niet vrouwelijk. Die adamspersoon staat symbool voor de mens(heid), voor ons, voor iedereen. We willen allemaal lang leven. En wie wil er nu niet groeien in wijsheid?

De persoon en bomen zijn geaard in het mysterie. Eeuwenoude beschrijvingen van dat mysterie zijn ‘God’, ‘de Allerhoogste’, ‘het Alomvattende’, ‘de Drie-enige’, ‘de Aanwezige’ of ‘de Bron’. Of geef jij liever de voorkeur aan een andere omschrijving?

Locatie Coachpraktijk Haarbrug 4f Bunschoten
Coaching-Blogs
Coaching
De vuursteen
Enneagram
“Het tiert goedheid om me heen”