De Vredestichter
Coaching
‘Ik voel me goed als de groep zich goed voelt’ – Het harmonieuze Enneagramtype 9
Een korte typering van het Enneagram-Type 9, die ook wel 'De Vredestichter'